1960 ? The Making Of The President

Eleanor Rigby Recenzje 11 Komentarzy

?Ich bin ein Berliner?.? tfu Planszoholik! Nim ambitny senator z Masachussets John F. Kennedy (demokrata) wypowiedział słynne słowa pod Bramą Brandenburską jako 35 Prezydent Stanów Zjednoczonych, rzecz jasna musiał stawić czoła w wyborach prezydenckich w 1960 r. ówczesnemu wiceprezydentowi rodem z Kalifornii ? Richardowi M. Nixonowi (republikanin). W wyborach tych

Share